Schoonmaakonderhoud2023-02-03T09:22:21+00:00

SCHOONMAAKONDERHOUD

Schoonmaken is een vak. De kwaliteit ervan wordt vaak pas ervaren wanneer schoonmaak niet of niet volledig wordt uitgevoerd.

De schoonmaak van openbare ruimten, zoals trappenhuizen, entreehallen, galerijen, bergingsgangen en parkeerkelders, vereisen allemaal een andere aanpak en schoonmaakfrequentie. Datzelfde geldt voor het wassen van woningramen en ramen in een trappenhuis.

Onze medewerkers hebben een signalerende functie: zij maken melding van zaken als gebreken, onveilige situaties, overlast en zwerfvuil. Zo kan er snel worden ingegrepen en dragen we bij aan een leefbare, schone en veilige leef- en woonomgeving voor u.